Bostad

KilenX Bostad AB är ett av benen inom koncernen Avatar Invest.

Vi bedriver bostadsutveckling i form utav fastigheter på mark vi själva äger.
Vår stora passion ligger i att köpa och förädla bostäder och äldre gårdar, ett fint sätt att både få välmående fastigheter och bevara vårt kulturarv.