Kilenkrysset Sweden

Kilenkrysset Sweden är ett av benen inom koncernen Avatar Invest AB. Kilenkrysset AB och Kilenkrysset Sweden har ett nära samarbete med varandra och delar visionen om att finnas där framtidens Sverige växer.
Vi bygger, äger och förvaltar fastigheter på mark vi själva äger och vi jobbar med både nationella och internationella kunder.

Kilenkrysset Sweden har focus på Stockholm- Uppsala- och Västmanlands län.

Välkommen till Kilenkrysset Sweden!
Annika Persson

Hem 1